تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کف نوکاردیا

کف نوکاردیا

کف نوکاردیا و کف ميكروتريكس پارويسلا از عوامل گسترده تولید کننده کف در فرآيندهاي لجن فعال مي باشند. اين ارگانيسم ها داراي سطح سـلولي آبدوسـت هـستند و بـه حباب هاي هوا مي چسبند و با تثبيت كردن حبابها ايجاد كف مي كنند. اين ارگانيسم ها با غلظـت زيـاد در كف بالاي مايع مخلوط يافت مي شوند.هر دو نوع باكتري در آزمايـش ميكروسـكوپي تشخيص داد می شوند. نوكارديا داراي ساختار رشته اي است و رشته ها خيلي كوتـاه مـي باشـد و در محـدوده ذرات فلاك هستند. ميكروتريكس پارويـسلا داراي رشـته هـاي نـازكي در امتـداد ذرات فـلاك اسـت.

کف حاصل از نوکاردیا در حوض هوادهی فرآیند لجن فعال

 

تشكيل كف روي تانك لجن فعال و تصوير ميكروسكوپي حاصل از نوكارديا در شكل بالا نـشان داده شده است. كف حاصله ضخيم و رنگ قهوه اي دارد و ضخامت آن به 0.5-1متر هم مي رسد.

توليد كف هم در هوادهي مكانيكي و هم در هوادهي ديفيوزري ايجاد مي شـود؛ امـا بيـشتر در حالـت هوادهي ديفيوزي و با سرعتهاي هواي بالاتر، مشخص است. همچنين، مشكلات كـف نوكارديـايي مـي تواند منجر به ايجاد كف در هاضم هاي هوازي و بي هوازي شود كه لجن فعال دفعـي را دريافـت مـي كنند.

رشد کف نوکاردیا معمولاً در كف ايجاد شده در سطح است كه در حوض هوادهي يا زلال ساز ثانويـه به دام افتاده است. حوض هاي هوادهي كه انتقال جريان در حين رفتن از يك قسمت به مرحلـه بعـد، بجاي سرريز از بالا، توسط بافل انجام مي شود؛ به جمع آوري كف و رشد نوكارديايي كمك مـي كنـد. روشهايي كه مي توان براي كنترل نوكارديا مورد استفاده قرار داد شامل موارد زیر است‌:

  • جلوگيري از به دام افتادن كف در فرآيندهاي تصفيه ثانويه
  • جلوگيري از برگشت كف به فرآيندهاي تصفيه ثانويـه
  • اسـتفاده از اسپري كلر روي سطح كف حاصل از نوكارديا

 

کف-نوکاردیا

در استفاده از يك طرح انتخاب كننده مي تـوان بـه از بين بردن كف نوكارديايي كمك كرد. اما كف زيادي بـا فرآينـدهاي انوكـسيك/هـوازي مـشاهده شـده است. اضافه كردن غلظت كمي از پليمر هاي كاتيوني براي كنترل كف نوكارديا موفقيت كمـي داشـته
است. حضور نوكارديا و نوكارديا-ميكروتريكس نيز ، با روغن هاي خـوراكي و چربي ها در فاضلاب مرتبط مي باشد. كاهش مقدار روغن و گـريس حاصـل از تخليـه سيـستم جمـع آوري رستوران، ايستگاههاي حمل و نقل و تأسيسات بـسته بنـدي گوشـت بـا اسـتفاده از فرآينـدهاي چربي زدايي مؤثر مي تواند به كنترل مشكلات حاصل از نوكارديا كمك كند.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

سلام..میشه لطفا بفرمائیدکفی که خیلی زیاد ونصف حو ض هوادهی لجن فعال رو گرفته باشه با چه موادی ازبین ببریم؟

سلام
من تو تصفیه فاظلابم خیلی رنج میبرم با پاشش کلر هم مشکلم حل نشد توی هلند بازوی مکانیکی جابجاشونده روی سطح دیدم به انظرتون این کارو انجام بدم؟

سلام و وقت بخیر…
باید اطلاعات و مبانی طراحی تصفیه خانه شما را داشته باشیم تا بتوانیم در مورد آن نظر بدهیم.

whatsapp