تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلاریفایر تصفیه خانه

کلاریفایر تصفیه خانه

انواع کلاریفایر تصفیه خانه ها ( زلال ساز ) یا به صورت مستطیل شکل بوده یا به شکل مدور.  در اکثر زلال ساز های مستطیلی، لجن روب های متحرک واقع در عرض استخر ، لجن را به طرف ابتدای استخر و با سرعتی در حدود 0.3 متر بر دقیقه انتقال می دهند. در برخی از طرح ها ، لجن به طرف خروجی استخر برده می شود که باجهت جریان دانسیته متناظر است.

کلاریفایر تصفیه خانه از نوع مدور می توانند دارای ورودی در چاهک تغذیه مرکزی یا در محیط  اطراف باشند. استخر می تواند طوری طراحی شود که لجن از مرکز بیرون کشیده شود یا در کل کف تانک بوسیله خلا خارج شود.

انواع کلاریفایر تصفیه خانه از نوع مدور به سه دسته عمومی تقسیم می شوند. در نوع تغذیه مرکزی ، آب به داخل چاهک مرکزی وارد شده و خروجی توسط سر ریزی که در سرتاسر محیط استخر است خارج می شود. در زلال ساز تغذیه محیطی خروجی از مرکز استخر خارج می شود. در زلال ساز های جریان کناری تغذیه محیطی و خروج جریان  نیز در سرتاسر کناره زلال ساز امتداد دارد ولی این نوع معمولا برای زلال ساز های بزرگتر متداول است.

کلاریفایر تصفیه خانه از نوع مدور معمولا عملکرد بهینه ای دارد. استخر های مستطیلی در صورت محدود بودن زمین قابل احداث و زیاد بودن تعداد استخر های، مناسب هستند. بعلاوه ، هزینه ساخت یک سری از تانک های مستطیلی به علت وجود دیواره های مشترک کمتر خواهد بود.

کلاریفایر تصفیه خانه

زلال ساز واکنشی طرح دیگری است که در آن اختلاط شیمیایی ، لخته سازی و زلال سازی در واحدی که تماس موثر جامدات زیاد است با هم انجام می شود. این عمل باعث حصول بیشترین نرخ سرریز سطحی و بهترین کیفیت خروجی نسبت به تمام طرح های زلال سازی می شود.

زلال ساز مدور را می توان به صورت خروج مرکزی لجن یا خروجی خلئی از کل کف تانک طراحی نمود. خروج لجن از مرکز به شیب حداقلی برابر 8.3 سانتی متر بر متر در کف نیاز دارد. جریان یافتن لجن به چاهک مرکزی توسط مکانیسم جمع آوری به طور هیدرولیکی انجام می شود که بر نیروی اینرسیالی غالب آمده و از چسبیدن  لجن به کف استخر جلوگیری می نماید. خروجی خلئی مشخصا باید قابل انطباق به زلال ساز ثانویه و تغلیظ لجن فعال باشد.

مکانیسم ها می تواند ازنوع شیار زنی (plow) یا نوع  گردان (hoe) باشند. در نوع شیارزنی از چنگک هایی استفاده می شود که روی دو بازوی در خلاف جهت هم نصب شده اند که با سرعتی حدود ۳ متر بر دقیقه  می چرخند. مکانیسم گردان (hoe) شامل یک سری از تیغه های کوتاه است  که توسط یک زنجیر از پل حائل آویزان بوده و در پیرامون تانک  با کف آن در تماس بودهو به طرف مرکز استخر حرکت می کنند.

ورودی به گونه ای طراحی می شود که جریان را در عرض و عمق استخر ته نشینی توزیع کند. ورودی های و خروجی ها خوب طراحی شده باشند، خصوصیات اتصال استخر را ازبین خواهند برد. افزایش طول سرریز را می توان از طریق امتداد کانال های خروجی به سمت داخل حوض یا از طریق تعبیه چند کانال خروجی انجام داد. در کلاریفایر تصفیه خانه به صورت مدور ، سرریز های inboard یا شعاعی باعث اطمینان  از سرعت های حداقل می شوند. برخی اوقات جا به جایی سرریز ها ضروری است تا خروجی جامدات ناشی از جریانات القایی دانسیته که باعث بالا آمدن لجن در انتهای استخر ته نشینی می شوند به حداقل برسد.  تعبیه یک صفحه در زیر خروجی که به طول 45.7 سانتی متر در داخل زلال ساز امتداد یافته جامدات صعود کرده را انحراف داده و اجازه ته نشینی مجدد را به آنها میدهد. با این اصلاح عملکرد زلال ساز های ثانویه بهبود یافته است.

ته نشین کننده های تیوبی دارای راندمان حذف بیشتری در نرخ های بارگذاری بیشتر و زمان ماند کوتاه تری هستند. مزیت اولیه آن این است که مدل هایی که از تیوب های شیب دار را می توان از پلاستیک ساخته و در زلال ساز های موجود نصب کرد تا کارایی افزایش یابد.

دو نوع کلاریفایر تصفیه خانه تیوبی وجود دارد عبارتند از نوع با شیب تند و نوع با شیب کند. واحد با شیب کند معمولا دارای تیوب ایی است که با زاویه ۵ درجه قرار دارند. برای حذف ذارت مجرا، شیب ۵ درجه بیشتر راندمان را می دهد.

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp