نوشته‌ها

فیلتر شنی فلزی

/
فیلتر شنی فلزی در فیلتر شنی فلزی از لایه های شنی با دانه بندی م…

محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ

/
محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ و بقیه عوامل طر…

معیارهای مکان یابی تصفیه خانه آب

/
معیارهای مکان یابی تصفیه خانه آب انتخاب معیارهای مکان یابی تصفیه خانه آب…

فیلتراسیون در تصفیه آب

/
فیلتراسیون در تصفیه آب انواع فیلتراسیون در تصفیه آب بر حسب اينكه دبی جريا…

هوادهی در تصفیه آب

/
هوادهی در تصفیه آب هوادهی در تصفیه آب عبارت است از قراردادن آب…

دستگاه تصفیه آب ro

/
دستگاه تصفیه آب ro دستگاه تصفیه آب ro مناسب برای تصفیه انواع…

شرایط نگه داری آب استخر

/
شرایط نگه داری آب استخر جهت کنترل کيفيت آب استخر و رعایت شرا…

گندزدایي آب استخر

/
گندزدایي آب استخر مقصود از گندزدایي آب استخر, از بين بردن عوامل ب…

کلرزنی آب استخر

/
کلرزنی آب استخر کلرزنی آب استخر درحال حاضر عامل اصلي گندزدایي آب استخ…

فیلتراسیون آب استخر

/
فیلتراسیون آب استخر انواع فیلتراسیون آب استخر متداول مورد استفاده در…