نوشته‌ها

آب رو تصفیه خانه

/
آب رو تصفیه خانه آب رو تصفیه خانه ، سازه هایی اگرچه از نظر …

راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا

/
راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا از تك…

لاگون بي هوازي

/
لاگون بي هوازي لاگون بي هوازي براي فاضلاب هايي با غلظت زياد ما…