تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تجهیزات هوادهی پساب

تجهیزات هوادهی پساب

اگرچه چندین دسته تجهیزات هوادهی پساب از جمله هوادهی سطحی فاضلاب و هوادهی عمقی با بلوئر ها وجود دارد. ولی آنچه در انتخاب تجهیزات هوادهی پساب اهمیت دارد راندمان انتقال اکسیژن است. روش هوادهی حالت ناپایا معمولا بعنوان روش استاندارد در نظر گرفته می شود. در این روش حذف شیمیایی، اکسیژن محلول با افزودن سولفیت سدیم و کاتالیزور کبالت صورت می گیرد.

برای جلوگیری از اثر کبالت روی مقدار بزرگی Kla ، غلظت آن باید 0.05 میلیگرم بر لیتر باشد. افزایش غلظت اکسیژن محلول در شرایط خاص در حین هوادهی اندازه گیری می شود و ضریب کلی انتقال اکسیژن برای انتخاب تجهیزات هوادهی پساب از روی معادله زیر(برای مطالعه بیشتر به مطلب هوادهی به فاضلاب مراجعه شود) انتخاب می شود.

معادله هوادهی به فاضلاب

 

اکسیژن محلول را می توان به وسیله آزمایش winkler یا با استفاده از الکترود اکسیژن محلول اندازه گرفت. روش های پیشنهادی برای هوادهی حالت ناپایا بقرار زیر است.

  • حذف اکسیژن محلول در واحد هوادهی به وسیله افزودن سولفیت و کلرید کبالت، غلظت کبالت 0.05 میلیگرم بر لیتر و مقدار Na2SO3 در هر میلیگرم بر لیتر اکسیژن محلول ، ۸ میلیگرم بر لیتر است.
  • محتویات تانک کاملا مخلوط شود. در یک واحد هوادهی دیفیوزری ، ۱تا ۲ دقیقه هوادهی کافی است.
  • واحد هوادهی در دبی عملیاتی مورد نظر راه اندازه شود، نمونه های اکسیژن محلول را در بازه های زمانی انتخاب شده برداشت کنید. (قبل از اینکه غلظت اشباع به ۹۰ درصد برسد، حداقل ۵ نقطه باید نمونه برداری شده باشد.)
  • در یک تانک تجهیزات هوادهی پساب بزرگ باید از چندین نقطه (هم در طول و هم در ارتفاع ) نمونه برداشت تا بتوان اثر گرادیان غلظت را جبران کرد.
  • در صورتیکه الکترود اکسیژن محلول استفاده شود، می توان آن را در تانک هوادهی باقی گذاشت، مقادیر خوانده شده از الکترود را میتوان در بازه های زمانی مناسب ثبت کرد.
  • دما و اکسیژن اشباع اندازه گیری شده ثبت شود و در صورتی که آب، هوادهی می شود می توان مقدار اشباع را از جدول هوادهی پساب انتخاب کرد.
  • سرعت انتقال  اکسیژن طبق معادله بالا محاسبه می گردد که با انتگرال گیری رابطه زیر بدست می آید.
تجهیزات هوادهی پساب

Co : اکسیژن محلول در زمان صفر.

  • برای ارزیابی  ثابت های معادله بالا یک برنامه ی حداقل مربعات غیر خطی بوسیله ASCE  پیشنهاد شده است. که بوسیله آن می توان بهترین مقادیر را برای  Kla و Co و Cs را بدست آورد.

در جدول زیر خلاصه ای از راندمان تجهیزات هوادهی پساب مختلف گزارش می شود.

تجهیزات هوادهی پساب

 

2.3/5 - (3 امتیاز)
2.3/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp