تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفيه فاضلاب صنايع دارويي

تصفيه فاضلاب صنايع دارويي

در تصفيه فاضلاب صنايع دارويي سيستم تصفيه بيولوژيكي دو مرحله اي پسابي با كيفيت بهتري نسـبت به سيستم يك مرحله اي لجن فعال توليد مي نمايد. سيستم تصفيه بيولوژيكي يك مرحله اي مثل فرايند لجن فعال و صافي چكنده به تنهايي قادر به تصفيه فاضلاب در حد توليد پسابي با خصوصيات قابل دفع به منابع آب زيرزميني و سطحي نيستند. اما تصفيه تركيبي با استفاده از سيستم تصفيه هوازي دو مرحله اي توانايي توليد پسابي با خصوصيات ارائه شده در استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست برای تخليه به محيط زيست را دارند.

تصفيه فاضلاب صنايع دارويي روش دو مرحله ای بیولوژیکی

شوك ناشي از بارگذاري آلي و هيدروليكي مشكلات بزرگي در بهره برداري از سيستم ايجاد مينمايد. بالكينگ لجن ايجاد شده و عدم امكان بازگشت لجن از زلال ساز به حوض هوادهي باعث پيچيده تر شدن مشكلات بهره برداري در تصفيه خانه شد. 

کیفیت فاضلاب فاضلاب صنايع دارويي

يك سيستم تصفيه بيولوژيكي دو مرحله اي شامل هضم بي هوازي و سيستم لجن فعال براي تصـفيه فاضلاب ناشي از يك كارخانه استخراج محتويات كبد و گوشت گاو بكار رفت. اين فاضلاب غني از پروتئين و چربـي بـود.

تصفيه تركيبي شامل سيستم هوادهي گسترده با زمان هوادهي 20ساعت با يك راكتور رشد چسبيده –صافي چكنده– و به دنبال آن يك سيستم لجن فعال بـا زمـان هـوادهي 11سـاعت براي تصفيه فاضلاب اين صنايع دارويي مؤثر بوده و كيفيت پساب توليدي در حد استانداردهاي تخليه به محيط زيست می باشد.

نمودار كلي فرايند پيشنهادي بـراي تصـفيه فاضـلاب دارويـي

دیاگرام کلی سیستم تصفيه فاضلاب صنايع دارويي

تصفيه بي هوازي فاضلاب هاي بسيار قوي و حاوي غلظت هاي بالاي سولفات مشكلات بزرگي از خود بروز مي دهند. تبديل سولفات به سولفيد مانع فعاليت متانوژن ها در فرايندهاي تصفيه بيولـوژيكي بي هـوازي شده و راندمان كلي سيستم را كاهش مي دهند. 

بدنه فولادی پکیج تصفیه فاضلاب

بدنه فولادی پکیج تصفیه فاضلاب شامل دیواره و جداره است که از ورق فولادی st37 با ضخامت 6 میلی متر برای دیواره و برای کف از ورق فولادی st37 با ضخامت 8 میلی متر استفاده می گردد. بخش مهمی از پکیج تصفیه فاضلاب ، بخش دیواره و کف فولادی آن می باشد. این دیواره و کف بایستی ظرفیت تحمل فشاری را که نیروی آب بر آن وارد می کند را دارا باشد. در قسمت هایی که آهن برش داده می شود بایستی جوشکاری به دقت انجام گردیده و رنگ آمیزی شود تا همواره پکیج آب بند باشد.

 

 

 

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp