تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

قبل از طراحی تصفیه خانه فاضلاب باید عوامل مؤثر بر انتخاب روش تصفیه که بعنوان عوامل اصلی که انتخاب روش تصفیه را تحت تأثیر قرار می دهند را آموخت.

 •  هزینه کلی ( بهره بردای اولیه ).
 • قابلیت اجرا
 • مشخصات بهره بردار
 • تجهیزات مورد نیاز
 • وجود نیروی انسانی

از یک جهت انتخاب روش طراحی تصفیه خانه فاضلاب بعد از مشخص شدن روش دفع پس پساب نهایی صورت می‌گیرد. ( دفع در زمین- رودخانه یا دریا ) – عموماً کیفیت مجاز پساب برای دفع در زمین نسبت به کیفیت لازم برای دفع در رودخانه پایین تر است. انرژی مورد نیاز توجه زیادی برای همه کشورها به خود جلب نموده است. برای برکه ها ی تثبیت انرژی زیادی نیاز نیست و برای استخرهای هوادهی نوع اختیاری نسبتاً کم است و برای سیستم های هوادهی ممتد بیشترین مقدار را دارد. هضم هوازی انرژی بیشتری نسبت به هضم بی هوازی است- یک روش جالب کاهش نیاز به انرژی در فرآیندهای لجن فعال و هوادهی ممتد استفاده از اکسیژن آزاد شده از دینتریفیکاسیون است.

در مورد استخرهای هوادهی مکانیکی انرژی لازم در هوای گرم با احداث واحدهای عمیق تر کاهش می یابد. توجه بهتر به سینتیک های اختلاط حفظ حرارت و غیره نیز می تواند در کاهش اندازه استخر و انرژی مود نیازمؤثر باشد. اغلب کاربرد قابل ملاحظه ای برای ترکیب دو فرآیند دارای نیازهای مختلف ( مثلا زمین و انرژی ) وجود دارد. با این روش می توان هزینه کلی انرژی زمین و یا بعضی از نیازهای دیگر را بهینه داد. هم چنین انتخاب صحیح تجهیزات و طراحی یک تصفیه خانه می تواند به کاهش نیاز به انرژی کمک نماید.

مراحل اصلی طراحی تصفیه خانه فاضلاب

 • تعیین ماهیت فاضلاب و تغییرات آن
 • انتخاب دوره طرح فرآیند
 • تعیین عملکرد مورد نیاز
 • تعیین قابلیت تصفیه وثابت‌های سینتیک
 • انتخاب راکتور با مشخصات مناسب
 • بررسی دسترسی به زمین و انرژی و اطلاعات مربوط به توپوگرافی
 • اطمینان از وجود تجهیزات و نیروی انسانی

تعیین ماهیت فاضلاب

طرح هیدورلیک یک تصفیه‌خانه که در طراحی تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد باید برای مقادیر پرسنتایل 99 مناسب باشد. بار آلی برحسب مقادیر پرسنتایل 50 است در صورتیکه پسابی با کیفیت بهتر لازم باشد. مقادیر بالاتر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. تأسیسات دفع لجن نیز بر اساس پرسنتایل 50 است اما ته نشینی نهایی بر اساس میزان جریان حداکثر طراحی می شود. بنابراین لازم است مشخصات فاضلاب را همراه با تغییرات آن بدانیم دامنه تغییرات مقادیر سرانه ای که اول مبحث بود را می توان همراه با جریان برای تخمین TKN-BOD  جامدات و غیره مورد استفاده قرار داد.

برای انتخاب دورۀ طرح فرآیند در طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب دورۀ کوتاه تر بهتر است که حدود 7 سال است.برای لوله های دفع پساب ایستگاههای اصلی پمپاژ و زمین و زمین مورد نیاز برای تصفیه‌خانه زمان های طولانی‌تر توصیه می شود. اندازه  واحدهای تصفیه نباید بیش از اندازه بزرگ باشد بویژه در هوای گرم شرایط سپتیک در حوضچه‌های ته‌نشینی و سایر واحدهای که هوادهی نمی شوند ایجاد می شود. موجب هدر رفتن انرژی میشود و تأثیرات سوء بر عملکرد تصفیه‌خانه دارد. ولی بیش از اندازه بودن برکه های اکسیداسیون و استخرهای هوادهی نوع اختیاری مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

تعیین عملکرد مورد نیاز طراحی تصفیه خانه فاضلاب :

براساس شرایط محلی روش دفع نهایی پساب (در رودخانه-دریا-زمین) استاندارهای محلی آب و سایر استانداردهایی که باید رعایت شود عملکرد مورد نیاز فرایند باید رعایت شود و تعیین گردد. راندمان حذف BOD نیاز به حذف مواد غذایی مطلوبیت نیتریفیکاسیون و راندمان حذف باکتریها بایستی  مورد توجه قرار گیرد.

ملاحظاتی نیز لازم است تا تحت شرایط متنوع آب و هوایی و جریان ورودی عملکرد مطلوب تصفیه‌خانه حفظ شود.این موضوع بر انتخاب فرآیند تصفیه و معیارهای طراحی آن اثر می‌گذارد.

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp