تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

عیب یابی تصفیه خانه فاضلاب

عیب یابی تصفیه خانه فاضلاب

برای عیب یابی تصفیه خانه فاضلاب باید اطلاعات به دست آمده از نمونه برداري و اندازه گيري پارامترها و مشاهدات بهره بردار، شرايط عملياتي نامطلوب را مطابق موارد زیر تشخيص داده و علل احتمالی را بررسی کرده و سپس به رفع آن اقدام لازم را به عمل آورده و سپس اقدامات اصلاحي ذکر شده در هر بخش  اعمال شود تا تصفیه خانه به درستی رفع ایراد شود. 

 1. ته نشيني بسيار ضعيف لجن منجر به خروج لجن از سرريز جريان خروجي (حجيم شدن لجن) مي شود.
  عیب یابی-تصفیه-خانه-فاضلاب

  هر یک از موارد زیر می تواند علت احتمالی برای مورد فوق باشد و اقدامات اصلاحی در زیر آن توضیح داده شده است.

  • علت ۱ :

  افزايش بار آلي ، اقدامات اصلاحی متعادل كردن جريان فاضلاب و جريان برگشتي به بركه، توزيع مناسب جريان بين بركه هاي در حال كار می باشد.

  • علت ۲ :

  مقدار كم پی اچ ، اقدامات لازم برای عیب یابی تصفیه خانه فاضلاب افزودن باز است.

  • علت ۳:

  رشد باكتري هاي رشته اي ، اقدامات اصلاحی افزودن مواد مغذي، افزودن مقداري كلر يا پراكسيد به لجن برگشتي می باشد.

  • علت ۴:

  كمبود مواد مغذي ،باید  مواد مغذي (ازت و فسفر) اضافه شود.

  • علت ۵:

  ورود مواد سمي ، برای رفع ایراد این حالت باید تخليه لجن مسموم و عدم برگشت آن به فرايند، تهيه لجن نطفه از تصفيهخانه ديگر، شناسايي منبع ورود مواد سمي و انجام عمليات پيش تصفيه

  • علت ۶:

  مقدار كم DOو در نتيجه رشد باكتريهاي رشته اي ، اقدام اصلاحی افزايش هوادهي است.

  • علت ۷:

  هوادهي بيش از حد به هنگام مقدار كم F/m ، كاهش مقدار هوادهي در مواقع كاهش زياد جريان ورودي

  • علت ۸:

  كم بودن عمر لجن ، اقدام اصلاحی كاهش بده تخليه لجن مازاد است.

 2. كاهش بازده سامانه لجن فعال
 • علت ۱ : بار ورودي بيش از حد بوده و در واقع فاضلاب غليظ و گنديده وارد شود ، اقدامات اصلاحی ، متعادل كردن جريان است.
 • علت ۲ : محدوديت در تامين اكسيژن لازم ،  اقدامات اصلاحی برای عیب یابی تصفیه خانه فاضلاب افزايش هوادهي، افزايش لجن برگشتي

۳.آزمايش ته نشيني مواد جامد خوب بوده اما مقدار زيادي مواد جامد از سرريز خروجي همراه جريان خارج ميشوند( SVIدر محدوده معمول و TSSجريان خروجي زياد.

 • علت : وجود جريانهاي ميان بر (كه به صورت مواج بودن مواد جامد در سطح تشخيص داده مي شود) راه حل ، برطرف كردن جريانهاي ميان بر تا حد ممكن
Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp