تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فرمول سن لجن

فرمول سن لجن

فرمول سن لجن ، بر اساس مدت زمانی(بر حسب روز) است که جامدات یا باکتری ها تحت هوادهی قرار می گیرند. از سن لجن برای نگه داری مقدار کافی از لحن فعال در تانک های هوادهی استفاده می شود. برای محاسبه سن لجن باید مقدار جامدات معلقی (بر حسب پوند) که در داخل تانک هوادهی وجود دارند و مقدار جامدات معلقی (بر حسب پوند)  که روزانه وارد آن می شود مشخص باشند. به منظور تعیین پوند جامدات معلق موجود در تانک هوادهی، باید پوند جامدات معلق مایع  مخلوط MLSS محاسبه شود. بنابراین پوند MLSS موجود در تانک های هوادهی از طریق ضرب غلظت MLSS  بر حسب میلیگرم بر لیتر در حجم تانک هوادهی بر حسب مگا گالن و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب محاسبه می شود.

  گالن فاضلاب/8.34پوند × حجم تانک هوادهی × MLSS = پوند جامدات معلق تانک هوادهی

برای تعیین پوند جامدات معلق که وارد تانک هوادهی می شوند، باید پوند جامدات معلق موجود در پساب زلال ساز اولیه محاسبه شود. بنابراین، پوند جامدات معلق پساب زلال ساز اولیه از ضرب غلظت (mg/l) جامدات معلق موجود در پساب زلال ساز اولیه در میزان جریان (MGD) پساب اولیه و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب محاسبه می شود. معادله زیر برای محاسبه فرمول سن لجن لازم است.

                = پوند جامدات معلق که وارد تانک هوادهی می شوند

گالن فاضلاب/8.34پوند × میزان جریان پساب زلال ساز اولیه (MGD)×جامدات معلق پساب زلال ساز اولیه بر حسب(mg/l)

 

فرمول سن لجن

فرمول سن لجن در یک تانک هوادهی می تواند از طریق تقسیم پوند بر جامدات معلق یا MLSS موجود در تانک  های هوادهی بر پوند جامدات معلقی که وارد تانک های هوادهی می شوند محاسبه گردد. فرمول سن لجن از تقسیم دو معادله فوق بر همدیگر بدست می آید.

 جامدات معلقی که ورودی تانک هوادهی / جامدات معلق موجود در تانک های هوادهی= فرمول سن لجن

1/5 - (1 امتیاز)
1/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp