تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

لجن فعال فاضلاب

لجن فعال فاضلاب

لجن فعال فاضلاب اجرا کننده عملیات تجزیه بیولوژیکی فاضلاب می باشند. ساختار فلوک های لجن فعال بستگی زیادی به ترکیب فاضلاب ، بار لجن و شرایط بهره برداری از تاسیسات دارد. اندازه ی فلوک های بسیار ریز  حدودا 0.5 میلیمتر است. اندازه فلوک های بسیار درشت حدودا بزرگتر از 1 میلیلیتر است. لجن فعال از لحاظ شیمیایی از اجزای زیر تشکیل شده است :

  1. آنزیم ها و همچنین ATP ، ADP،DNA ،RNA (حدودا تا 20 درصد جرم جامد میکروارگانیزم ها)
  2. اجزای دیگر تشکیل دهنده بیومس
  3. مواد آلی مانند هیومیک ، پلی ساکارید
لجن فعال فاضلاب

تشکیل فلوک هابر اثر وقوع فرآیند های بیوشیمیایی و فرآیند های فیزیکوشیمیایی انجام می پذیرد که بر ترتیب زیر است :

  1. تشکیل فلوک ها بر اثر تفاوت پتانسیل های الکتریکی ، بار مثبت ماده حمل کننده
  2. تولید پلی الکترولیت ها توسط باکتری ها
  3. تولید میکروبی محصولات سوخت و ساز سلولی
  4. رشد و تکثیر باکتری ها در داخل یک پوشش ژلاتینی

بخش بزرگی از بیومس فلوک های لجن فعال را باکتری ها تشکیل می دهند. البته باید تنها بخش کوچکی از باکتری های موجود در فلوک ها لجن فعال را به عنوان فعال در نظر گرفت. در صورتی که مقدار پی اچ پایین تر از 6 باشد و در رابطه با فاضلاب های ویژه تولیدی ها، اغلب مشاهده می گردد که میکروارگانیزم های غالب  موجود باکتری ها نبوده بلکه قارچ ها هستند.در پی اچ کمتر از 5 اجتماع خالص قارچ ها می باشند.برخی از آنها حتی تا مقدار پی اچ کمتر از 3 نیز در محیط مشاهده شده اند. تحت شرایط متعارف بارگذاری تصفیه خانه های فاضلاب ، انواع متعددی از قارچ ها موجود می باشند ولی تعداد آنها کمتر از باکتری هاست.

به نظر می رسد معمولا تعدادی از انواع باکتری ها به طور همزمان فعال هستند. آنالیز تکامل جرمی غیر متعادل  به عنوان تشکیل لجن حجیم شده ، لجن شناور یا تشکیل کف نسبتا ساده تر است. زیرا برای اغلب انواع غالب ، سوند های ژنی ویژه موجود هستند.

معمولا می توان در نظر گرفت که در تاسیسات لجن فعال دارای سن زیاد، انواع متعددی از باکتری ها در کنار یکدیگر حضور دارند و جایگزینی متقابل آنها نیز ممکن است ، به ویژه در فرآیند حذف ترکیبات آلی که به آسانی تجزیه می شوند.شرایط برای آندسته از باکتری ها مناسب تر استکه قادرند در محیط های کا حاوی غلظت های کم سوبستره هستند ، سریع تر رشد کنند. البته باید توجه داشت که این امر باعث حضور انتخابی محدودی از باکتری ها در حوض هوادهی نمی شود.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp