تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نحوه شستشوی مخازن آب

نحوه شستشوی مخازن آب

نحوه شستشوی مخازن آب ، شامل تمیز کردن و گندزدائی تانکرهاي آب طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی (WHO) طی سه مرحله صورت می گیرد. این مراحل به منظور گندزدائی تانکرهاي آلوده یا استفاده نشده ضروري می باشد. تا بتوانند آب را با کیفیت مطلوب ذخیره و حمل نمایند.

تمیز کردن تانکر


جهت اطمینان از این که آب ذخیره شده در تانکر به وسیله مواد آلوده، گرد و غبار و یا مواد باقی مانده که قبلاً در تانکر نگهداري می گردید آلوده نشود، تانکر باید تمیز گردد. براي این منظور به موارد زیر توجه نمائید.

تخلیه تانکر
شیر خروجی تانکر را باز کرده و هرگونه مایع باقی مانده در تانکر را تخلیه نمائید.اکثر تانکرها داراي شیر خروجی در عقب تانکر می باشند. هنگامی که تانکر در یک سطح شیب دار قرار می گیرد، مایعات می تواند کاملاً تخلیه شود. تانکر هاي ذخیره دائمی معمولاً به یک شیر تخلیه شستشو مجهز هستند که آب را از کف تانکر تخلیه می نماید. استفاده از این شیر ثابت تخلیه بعد از استفاده از شیرهاي خروجی معمولی انجام می گیرد. فرآیند تخلیه مایعات باقی مانده در تانکر هاي قابل حمل و نقل به شکل و نحوه طراحی تانکر بستگی دارد.

تمیز کردن و برس کشیدن تمام سطوح داخلی تانکر
مخلوطی از دترجنت و آب (پودر لباسشوئی قابل استفاده است) براي تمیز کردن تمام سطوح داخلی تانکر مورد استفاده قرار می گیرد. براي انجام این عمل می توان از یک برس سفت و محکم و یا جریان سریع آب تحت فشار استفاده نمود. برس را به یک میله بلند متصل کنید به طوري که تمیز کردن تانکر را بدون نیاز به وارد شدن به آن تسهیل نماید. تمیز کردن گوشه ها و اتصالات تانکر را با دقت انجام دهید به طوري که حتی مقادیر ناچیزي از مایعات اصلی که توسط تانکر حمل می گردید، در درون تانکر باقی نماند زیرا حتی چند قطره از این مایعات می توان طعم آب را تغییر دهد. به طوري که مردم از آشامیدن آب اجتناب خواهند کرد. شیر خروجی را تا زمانی که تانکر کاملا ًتمیز شود، بازبگذارید و مایعات خروجی از تانکر را جهت دفع طبق موازین ایمنی و بهداشتی جمع آوري نمائید.

شستشوي تمام سطوح داخلی تانکر به منظور حذف کامل باقی مانده دترجنت ها
این کار را می توان به سهولت برای نحوه شستشوی مخازن آب با استفاده از شیلنگ آب داراي فشار زیاد و یا واترجت انجام داد. در صورت عدم دسترسی به آنها می توان تانکر را با آب پر کرد و پس از چند ساعت تانکر را کاملاً تخلیه نمود.

 

گندزدائی تانکر و نحوه شستشوی مخازن آب

 • تانکر را به منظور گندزدائی مؤثر، تا ارتفاع 1به 4از آب پر نمائید. توجه به این موضوع اهمیت دارد که تانکر به اندازه اي پر از آب نشود.  که غلظت محلول کلر و تأثیر گندزدائی کاهش یابد. براي تخمین 1به 4ارتفاع تانکر، از یک چوب بلند که براي نشان دادن ارتفاع آب علامت گذاري و مدرج شده است، استفاده نمائید. درجه ها و علامت هاي مشخص شده بر روي چوب بلند باید از صفر شروع شود و به فواصل ( 20،10،0سانتی متر و …10 )سانتی متر ادامه یابد.
 • محلول غلیظ کلر را براي گندزدائی تانکر آماده نمائید. بهترین منبع کلر استفاده از پودر یا گرانول هاي هیپوکلریت کلسیم HTH می باشد که معمولاً داراي 50-70درصد کلر خالص است.

 روش گندزدائی تانکر آب رسانی با استفاده از کلر

 •  حجم تانکر را محاسبه نمائید.
 •  یک سطل 20لیتري را با آب تمیز پر کنید.
 •  50گرم از پودر هیپوکلریت کلسیم HTHرا به داخل آب اضافه کرده و مخلوط نمائید تا کاملاً حل گردد.
 •  10لیتر از محلول غلیظ کلر آماده شده (نصف سطل) را به ازاء هر متر مکعب از حجم تانکر، به آب داخل تانکر اضافه نمائید.
 •  هر متر مکعب = 1000لیتر

اتصالات شامل هر گونه لوله یا شیلنگ متصل به تانکر را نیز مطابق روش مذکور تمیز و گندزدائی نمائید.

آزمایش و اندازه گیري کلر

 • مجدداً تانکر را با آب تمیز پر کنید و اجازه دهید به مدت 30دقیقه بماند، سپس کلر باقی مانده در آب را با استفاده از یک کیت کلرسنج اندازه گیري نمائید.
 •  اگر غلظت کلر باقی مانده در آب داخل تانکر 0.5 mg/lیا کمتر باشد تانکر براي ذخیره آب، سالم و مورد اطمینان می باشد. اگر غلظت کلر باقی مانده بیش از 0.5 mg/lباشد تانکر را تخلیه و مجدداً با آب تمیز پر کنید و براي کنترل میزان کلر باقی مانده (که 0.5 mg/lیا کمتر باشد)مجدداً غلظت کلر را اندازه گیري نمائید.

تناوب گندزدائی
ـ داخل تانکر آب و تمام تجهیزات انتقال آب (موجود بر روي کامیون مخصوص حمل تانکر آب) هر سه ماه یک بار برای نحوه شستشوی مخازن آب ، باید گندزدائی شود.
ـ تمام سطوح داخلی تانکر آب و تمام تجهیزات انتقال آب (موجود بر روي کامیون حامل تانکر آب) باید هر شش ماه یک بار با استفاده از برس و دترجنت هاي غیر خورنده تمیز شود. آب مورد استفاده براي آبکشی تانکر جهت حذف رسوبات و باقی مانده هاي دترجنت باید از منبع قابل قبول باشد و تانکر آب باید گندزدائی شود. البته گندزدائی برای سیستم های تصفیه فاضلاب متفاوت است.
علاوه بر گندزدائی منظم طبق زمان بندي مذکور در موارد زیر نیز گندزدائی باید انجام شود:

 •  تانکر آب به طور منظم و مکرر استفاده نمی گردد.
 •  بخشی از تانکر آب یا تجهیزات مرتبط با آن تعمیر یا تعویض شده است.
 •  هنگامی که تانکر آب و یا سیستم انتقال آب در معرض خطر آلودگی می باشد و گندزدائی آنها ضروري است.
نحوه شستشوی مخازن آب
5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :

سلام. یه منبع آب ۱۰۰۰ لیتری داریم که به داخلش دسترسی دارم اما لجن تهش هیچ جوری نمیتونم خالی کنم چه جوری لجن های ته منبع رو خالی کنم؟

whatsapp