تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پمپ کف کش لجنکش

پمپ کف کش لجنکش

لجن از جمله سيالاتي است كه پمپاژ آن دشوار است. در اين موارد انتخاب پمپ کف کش لجنکش تا حد زيادي به لزجت لجن بستگي دارد. به اين جهت لجن را مي توان به انواع سوسپانسيون لزجت پايين و سوسپانسيون لزجت بالا تقسيم بندي كرد. در جدول زیر، محدوده متعارف براي انواع مختلف لجن در تصفيه خانه آب آورده شده است. لجن هاي با لزجت پايين همانند آب عمل مي كنند و انتقال آن به سادگي با پمپ هاي از نوع سانتريفوژ لجنكش امكان پذير است.پمپ کف کش لجنکش ، لجن هاي لزجت بالا نيازمند استفاده از پمپ هاي با ارتفاع مكش بالا است. نمونه اي از اين پمپ ها، پمپ هاي لجنكش جابجايي مثبت است. 

انواع و کاربرد پمپ کف کش لجنکش

لجن در تصفيه خانه آب معمولا حاوي ذرات ماسه و لاي (سيلت) است. بنابراين پمپ کف کش لجنکش بايد به نحوي انتخاب شود كه در مقابل اين ذرات آسيب پذير نباشد. افت ارتفاع در لوله هاي انتقال لجن معمولا بيشتر از حالت هاي مشابه براي انتقال آب است.

چنانچه لجن را باید از فاصله زياد انتقال دهيم لازم است محاسبات مربوط به افت ارتفاع را با دقت بيشتري انجام داد. و طراحي را با ضريب ايمني بالاتري صورت گيرد. در طراحي خطوط انتقال لجن به صورت تحت فشار بايد قطر لوله هاي انتخابي مساوي يا بزرگتر از 15 سانتي متر باشد. همچنين با در نظر گرفتن مجاري رزرو بايد امكان تميزكردن و شستشوي لوله را فراهم نمود.

انواع پمپ کف کش لجنکش

در خطوط انتقال لجن در نظر گرفتن رفتار لجن در لوله و كانال طراحي هاي خاصي را ايجاب ميكند. حداقل قطر لوله هاي انتقال لجن براي جريان تحت فشار 150 ميليمتر و براي جريان ثقلي 200 ميلي متر در نظر گرفته مي شود. همچنين با توجه به ماهيت لجن لازماست سرعت جريان لجن در لوله در محدوده 0.3متر بر ثانيه تا 1.5متر بر ثانيه قرار گيرد. همچنين در طراحي سامانه هاي انتقال لجن توجه به نكات زير لازم است :

  1. لجن يك سيال غير همگن است كه غلظت مواد جامد در آن مي تواند تغييرات زيادي داشته باشد.
  2.  شاخص هاي محاسباتی در مورد آب (نظير عدد رينولدز) را نمي توان به طور مستقيم در مورد لجن استفاده نمود. زيرا لجن مي تواند رفتار يك سيال غير نيوتني را داشته باشد. همچنين لزجت در محاسبه افت فشار ميتواند ثابت نباشد و روش خاصي بايد در محاسبه افت هاي اصطكاكي مورد استفاده قرار گيرد.
  3.  افت هاي اصطكاكي با كاهش درصد جامدات لجن و افزايش دما كاهش و غلظت جامدات محلول در لجن به عنوان يك متغير اصلي در محاسبات هيدروليكي مورد توجه قرار ميگيرد. معمولا افت ارتفاع جريان لجن با غلظت هاي محدود در رژيم جريان آشفته بين 1.5تا 4 برابر حالت جريان آب است.
  4.  در هر صورت در طراحي سامانه هاي انتقال لجن مهمترين عامل هيدروليكي محاسبه افت ارتفاع در لوله ميباشد.لذا با تعيين ضريب افت و يا روابط مربوط به آن كه ميتواند با جريان آب كاملا متفاوت باشد، افت ارتفاع تعيين ميگردد.جريان لجن در لوله ها ميتواند هم به صورت لايه اي (عدد رينولدز كمتر از 2000و هم به صورت غير لايه اي عدد رينولدز بيشتر از3000) وجود داشته باشد و لذا در هر مورد بايد از روابط مخصوص به همان حالت استفاده نمود. 
Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp