تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

رزین پرولایت c100

/
رزین پرولایت c100 این رزین سختی ­گیر برند پرولایت انگلیسی ، از…

انواع پمپ های فاضلاب

/
انواع پمپ های فاضلاب انواع پمپ های فاضلاب شامل پمپ هاي فاضلاب …

محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ

/
محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ و بقیه عوامل طر…

عملکرد آشغالگیر فاضلاب

/
عملکرد آشغالگیر فاضلاب عملکرد آشغالگیر فاضلاب به معناي ميزان حذف مواد جا…

انتخاب لوله ها آب

/
عوامل انتخاب لوله ها آب انتخاب لوله ها آب مدفون یا روکار تحت تاث…

آدم رو فاضلاب

/
آدم رو فاضلاب آدم رو فاضلاب نقاطی می باشند که از طریق آنها ب…

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

/
آشغالگیر مکانیکی فاضلاب آشغالگیر مکانیکی فاضلاب براي جلوگيري …

پمپ کف کش لجنکش

/
پمپ کف کش لجنکش لجن از جمله سيالاتي است كه پمپاژ آن دشوار است. …

راهنمای خرید پمپ

/
راهنمای خرید پمپ راهنمای خرید پمپ بر پارمتر های که برای محاسب…

محاسبات انتخاب پمپ

/
محاسبات انتخاب پمپ محاسبات انتخاب پمپ به پارامتر های ارتفاع ، …