نوشته‌ها

فرایند بی هوازی

/
فرایند بی هوازی نوع فاضلاب و مشخصات آن در ارزيابي و طراحي فرایند…

راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا

/
راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا از تك…

لاگون بي هوازي

/
لاگون بي هوازي لاگون بي هوازي براي فاضلاب هايي با غلظت زياد ما…

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

/
نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب ب…

مزایا تصفیه بی هوازی

/
مزایا تصفیه بی هوازی مزایا تصفیه بی هوازی می توان به ملاحظا…

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

/
تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی به م…

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

/
قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بر …

سیستم تصفیه فاضلاب uasb

/
سیستم تصفیه فاضلاب uasb سیستم تصفیه فاضلاب uasb یا راكتور لاي…

پکینگ مدیا معلق

/
پکینگ مدیا معلق پکینگ مدیا معلق یا پکینگ مدیا شناور شامل انواع مختلف کالدن…

دیفیوزر هوادهی فاضلاب

/
دیفیوزر هوادهی فاضلاب دیفیوزر هوادهی فاضلاب یا تجهیزات هوادهی فاضلاب…