نوشته‌ها

شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی

/
شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی یکی از شرکت های تصفیه فاضلاب بیمار…

تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی

/
تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی که عم…

سیستم تصفیه فاضلاب mbbr

/
سیستم تصفیه فاضلاب mbbr سیستم تصفیه فاضلاب mbbr که يك راكتور …

تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک

/
تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک همچو…

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ

/
تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ که عموما دارای غلظت…

تصفیه پساب آبکاری

/
تصفیه پساب آبکاری تصفیه پساب آبکاری ناشی از وان های آبکاری و وان …

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

/
تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری که دبی پساب تولیدی …

حذف کروم از پساب های صنعتی

/
حذف کروم از پساب های صنعتی مواد احیا کننده ای که برای حذف کروم از…

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

/
پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی بمنظور تصفیه پس…

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

/
سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr س…