تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال

تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال

تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال بسیار عمده می باشد و بر خواص ته نشینی و بهبود لخته بسیار تاثیر گذار است. این تاثیر باعث ایجاد تغییرات فیزیکی و میکروبی در ساختار و ذره ی لخته و میزان ته نشینی جامدات ثانویه می شود. به طور مثال در دمای بالای ۴ درجه سانتیگراد، فعالیت تک یاختگان افزایش می یابد. اثر دما بر فرآیند لجن فعال به این شکل است که در دمای بیش از ۸ درجه سانتیگراد  تولید باکتریایی fog در هوای سرد کاهش می یابد. در دمای بیش از ۱۲ درجه سانتیگراد تشکیل لخته ها تشدید می شود. در دمای بیش از ۱۴ درجه سانتیگراد افزایش قابل توجهی در میزان حذف cBOD اتفاق می افتد. دردمای بیش از ۱۶ درجه سانتیگراد افزایش قابل توجهی در میزان حذف nBOD اتفاق می افتد. در دمای بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد فعالیت تک یاختگان کاهش می یابد. در دمای بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد ، تشکیل لخته به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار می گیرد.

دما فاضلاب تاثیر عمدع ای بر فعالبت کلیه باکتری های موجود در تصفیه دارد.

هرچه دمای فاضلاب سردتر شود، چگالی فاضلاب بیشتر می شود. از این رو میزان ته نشینی جامدات ثانویه کاهش می یابد. در هر حال تاثیر فیزیکی دمای سرد بر میزان ته نشینی جامدات ثانویه خیلی چشمگیر نیست مگر اینکه MLVSS نسبتا بالا باشد، (برای مثال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیگرم بر لیتر) . هرچه دمای فاضلاب گرم تر باشد، چگالی فاضلاب کمتر می شود، از این رو میزان ته نشینی چامدات ثانویه در حین افزایش دمای فاضلاب بیشتر می گردد. باز هم تاثیر فیزیکی دما بر جامدات ثانویه در صورتی چشمگیر است که مقدار MLVSS  نسبتا بالا باشد.

اثر تغییرات بیولوژیکی که ساختار ذره لخته و میزان ته نشینی جامدات ثانویه را به دلیل تغییر در دمای فاضلاب تحت تاثیر قرار می دهد، در غلظت های پایین MLVSS نظیر ۲۰۰۰ میلیگرم بر لیتر صورت می گیرد. تغییرات میزان ته نشینی جامدات ثانویه به وسیله تغییر دمای فاضلاب ایجاد می شود که بر عکس تغییرات ایجاد شده به وسیله تغییرات فیزیکی است.

با افزایش دمای فاضلاب، فعالیت باکتریایی افزایش می یابد. افزایش تولید و تجمع ترشحات بیولوزیکی نامحلول  همانند لیپید ها ، روغن ها با این افزایش همراه می گردند.  این ترشحات توسط ذرات لخته جذب شده و یا به دام می افتند که در نتیجه باعث کاهش بیشتر میزان ته نشینی جامدات ثانویه می گردد.

با کاهش دمای فاضلاب تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال مشهود می گردد و فعالیت باکتریایی کاهش می یابد. کاهش تولید تجمع ترشحات بیولوزیکی نامحلول و کاهش تعداد حباب ها و گاز های درگیر ، با این کاهش فعالیت همراه می گردند. از این رو میزان ته نشینی جامدات ثانویه در زمان کاهش دمای فاضلاب همانند افزایش دمای فاضلاب کند نمی باشد.

کنترل تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال

از آنجا که افزایش دمای فاضلاب و بالا رفتن فعالیت باکتریایی، عوامل مهمی هستند، ته نشینی جامدات ثانویه را تحت تاثیر قرار می دهند، ممکن است کاهش غلظت MLVSS در طول دمای بالای فاضلاب در پیشگیری از  مشکلات ته نشینی و فرار جامدات سودمند واقع گردد. با کاهش غلظت MLVSS میزان ترشحات بیولوزیکی که در ذرات لخته تولید شده و تجمع می یابد رو به کاهش می گذارد

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp