تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

جامدات معلق فرار مایع مخلوط MLVSS

جامدات معلق فرار مایع مخلوط MLVSS

جامدات معلق فرار مایع مخلوط MLVSS ، اندازه جمعیت باکتری ها در فرآیند لجن فعال را نشان می دهد. جامدات معلق فرار مایع مخلوط ، جامداتی هستند که در کوره و در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد  می سوزند. هرچند که باکتری ها و دیگر مواد آلی مثل گریس، روغن ها و مواد معلق نیز در کوره و در دمای ۵۵۰ درجه می سوزند ولی فرض بر این است که تمام جامدات فرار، باکتری ها هستند. بنابراین افزایش محتوای فرار جامدات معلق فرار مایع مخلوط MLVSS ، نشاندهنده افزایش جمعیت باکتریایی است در حالی که کاهش محتوای فرار MLSS نشاندهنده کاهش جمعیت باکتریایی است.

از جمله پارامتر های مهم که در فرآیندهای لجن فعال دارای اهمیت می باشند جامدات معلق فرار مایع مخلوط MLVSS و شاخص حجمی لجن ، سن لجن ، زمان ماند هیدرولیکی (HRT) ، متوسط زمان ماند سلولی (MCRT) و نسبت غذا به میکروارگانیزم (F/M) می باشد.

زمان ماند هیدرولیکی یا Hydraulic retention time در یک تانک هوادهی مدت زمانی است که (بر حسب ساعت) طول می کشد. تا فاضلاب از تانک هوادهی عبور کند. تغییرات در HRT می تواند بر روی فعالیت های بیولوزیکی تاثیر بگذارد. بعنوان مثال ، کاهش میزان HRT به طور نامطلوبی بر نیترات زایی و انحلال BOD معلق و کلوئیدی تاثیر دارد. ضمن اینکه کاهش HRT ، امکان تخلیه مقادیر بیشتری از BOD به آب های پذیرنده را فراهم می نماید. افزایش HRT برای نتیرات زایی و انحلال BOD معلق و کلوئیدی مطلوب است. ضمن اینکه افزایش HRT ، امکان تخلیه مقادیر کمتری از BOD به آب های پذیرنده را فراهم می کند.

زمان ماند هیدرولیکی در یک تانک هوادهی از طریق تقسیم حجم تانک هوادهی (گالن)  بر میزان جریان عبوری از تانک هوادهی محاسبه می شود. میزان حریان عبوری از تانک هوادهی باید بر حسب گالن بر ساعت (GPH) بیان شود. مطابق معادله زیر:

میزان جریان بر حسب (GPH)/ حجم تانک هوادهی بر حسب گالن=(ساعت)HRT

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp