تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دستگاه تصفیه آب فاضلاب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فاضلاب صنعتی

برای طراحی و اجرا دستگاه تصفیه آب فاضلاب صنعتی تولیدی شرکت آبرام باید ابتدا از مقدار فاضلاب تولید شده در روز و مشخضات فاضلاب تولید شده اطلاعات کسب کرد. پساب های تولید شده در صنایع مختلف دارای کیفیت های متفاوت می باشند. پارامتر های مبانی طراح دستگاه شامل پی اچ (PH) ، کل مواد معلق(TSS) ، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD) ، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی 5 روزه (BOD5) ، فسفر کل (TP) ، نیتروژن کل (TN) ، کل جامدات نامحلول (TDS) ، قلیائیت کل(TA) ، چربی و روغن ، دترجنت و فلزات سنگین می باشند.

 

دستگاه تصفیه آب فاضلاب صنعتی

فاضلاب ها صنعتی به دسته های محتلفی از جمله فاضلاب صنایع لبنی ، فرآوری محصولات غذایی دریایی ، تصفیه فاضلاب فرآوری گوشت ، فاضلاب فرآوری سیب زمینی و نشاسته ، صنایع نساجی ،صنایع دارویی ، صنایع تولید نان ، صنایع تولید نوشیدنی های غیر الکلی ، فاضلاب ناشی از دام و طیور ، صنایع چوب و کاغذ ،صنایع آبکاری و پرداخت فلزات تقسیم می شود.

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه بی هوازی فاضلاب

تصفيه بي هوازي يكي از معمولترين فرايندهاي طبيعي است كه به طور گسترده در تصفيه پسماندها بكار مي رود. در شرايط عدم حضور اكسيژن آزاد، ميكروارگانيسم هاي بي هوازي قادر به تجزيه تركيبات آلي پيچيده هستند. اگر كود حيواني در يك مخزن در درجه حرارت 150ـ 0ذخيره گردد، پسماندهاي جامد و تركيبات آلي محلول به دي اكسيدكربن، متان، آمونياك، سولفيد هيدروژن و يك سري از تركيبات آلي ساده تجزيه مي گردند. در فرايندهاي بي هوازي عواملي مثل ،pHدرجه حرارت، حضور مواد سمي و قلياييت از اهميت زيادي برخوردار هستند. pH بايستي هميشه بالاتر از 6.5 باشد.

هاضم بي هوازي فاضلاب

در هاضم بي هوازي نيز همانند لاگون بي هوازي، براي تجزيه مواد آلي پيچيده از جمعيت ميكروبي و در عدم حضور اكسيژن محلول استفاده مي شود. هاضم هاي بي هوازي را مي توان براي تجزيه بهينه موادآلي تحت شرايط كنترل شده تري نسبت به لاگون هاي بي هوازي طراحي و بهره برداري نمود. راكتورهاي اختلاط كامل و جريان پيستوني براي اين كار مناسب بوده و امكان تهيه يا ساخت آنها وجود دارد. پوشش هاي شناور در سـطح هاضـم ها ضمن جمع آوري گاز متان، توليد و پخش بوهاي نامطبوع را به حداقل مي رساند. حدود %60-%80بيوگاز توليدي در اين راكتور متان است. 

لاگون-بي-هوازي

تصفيه هوازي

تصفيه هوازي يك فرايند تجزيه بيولوژيكي است كه معمولاً براي تصفيه فاضلاب صنعتی بكار مي رود. تئوري، دستورالعمل طراحي و بهره برداري از آنها بطور كامل تهيه و مدون شده است. نتايج تصفيه به مقدار زيادي به ميزان اكسيژن رساني و زمان ماند جامدات SRT بستگي دارد. محصولات نهايي تجزيه بيولوژيكي شامل آب، دي اكسيدكربن، نيترات، سولفات و ساير مولكولهاي ساده است.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

تصفيه هوازي بوي نامطبوع ناشي از كود را برطرف نموده و معمولاً براي تصفيه پسماندهاي رقيق يا دوغاب جداسازي شده از كود مناسب است. جامدات موجود در كود مقدار اكسيژن و انرژي مورد نياز براي اختلاط را افزايش مي دهند. هوادهي دوغاب كود به ميكروارگانيسم ها اجازه داده تا مواد آلي محلول را جذب و متابوليسم نمايند. اين مواد شامل اسيدهاي آلي و فنل ها هستند كه باعث ايجاد بوهاي نامطبوع مي گردند. بـه دليل اينكه تثبيت كامل كود حيواني توسط فرايندهاي تصفيه هوازي به طور معمول اقتصادي نيست، براي كنترل بخشي از بوهاي نامطبوع، ميزان هوادهي كمتر توصيه مي گردد.

شناورسازي به كمك هواي محلول DAF

شناورسازي به كمك هواي محلول DAF معمولاً با پمپاژ حباب هاي هواي فشرده براي حذف ذرات معلق ريز و FOG از فاضلاب نانوايي بكار مي رود. فاضلاب ابتدا در يك مخزن سر پوشيده و تحت فشار ذخيره مي گردد. سپس از طريق شيرهاي كاهش فشار، وارد حوض شناورسازي ميگردد. با حذف ناگهاني فشار، حبابهاي هوا شكل گرفته و ضمن حركت به سمت بالا، ذرات معلق را با خود به طرف سطح بالاي حوض حمل مي نمايند. مقدار مصرف مواد منعقد كننده مصرفي و كنترل و تنظيم pHدر حذف FOG ،COD ،BOD2و SSداراي نقش مهميهستند.

طراحی پکیج شناور سازی

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp