تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برداشت آب از رودخانه

برداشت آب از رودخانه

تاسيسات برداشت آب از رودخانه به منظور كنترل استحصال آب از منابع سطحي كاربرد دارند. ابتدايي ترين وظيفه اين تاسيسات ، برداشت آب مطلوب از لحاظ كيفي است به نحوي كه فاقد آبزيان، ذرات شناور، رسوبات و ديگر ذرات باشد. اين تاسيسات ممكن است يك لوله ساده مستغرق و يا تاسيساتي شبيه يك برج، متشكل از دريچه هاي ورودي، آشغالگير، شيرهاي كنترلي، پمپ ، شيپوره هاي تزريق مواد شيميايي، دستگاه هاي دبی سنجي و غيره باشند. اين تاسيسات مي توانند جزيي از يك سيستم تامين آب يا به تنهايي يك سازه مستقل در مكاني مجزا باشند.تاسيسات برداشت آب خام شامل انواع شناور، مستغرق، برج مانند، ساحلي و ستوني مي باشد. انتخاب نوع تاسيسات بستگي به ويژگي هاي طبيعي منابع آب و نيز مشخصات كمي و كيفي آب برداشتي دارد. تاسیسات برداشت آب از رودخانه و چشمه و … به شرح زیر است

 1. آبگیر شناور
  برداشت آب از رودخانه با آبگیر شناور

  از مزایای آبگیر شناور قيمت نسبتا كم، ساخت در كارخانه و نصب در محل، امكان بهره برداري با عمق آب كم و از معایب آبگیر شناور بايد محكم مهار شود تا بر اثر باد صدمه نبيند. تنها از عمق خاصي آب برداشت مي كند.

 2. آبگیر مستغرق
  برداشت آب از رودخانه با آبگیر مستغرق

  از مزایای آبگیر مستغرق ، بهره برداری ساده، آسان و هزينه ساخت نسبتا كم است و از معایب آبگیر مستغرق تنها از ارتفاع خاصي آب برداشت ميكند كه نزديك كف است و كيفيت خوبي ندارد. تميز كردن رسوبات و آشغالها و تعميرات مشكل است.

 3. آبگیر برجی
  برداشت آب از رودخانه با آبگیر برجی

  از مزایای آبگیر برجی امكان برداشت آب با كيفيت بهينه از ترازهاي مختلف، امكان نصب در آبهاي عميق، امكان تخليه مجاري از آب و انجام تعميرات و از معایب آن خيلي پر هزينه است. ستون ندارد و ممكن است به نسبت نوع ساحلي دسترسي مشكل تر باشد.

 4. آبگیر ساحلی
  برداشت آب از رودخانه با آبگیر ساحلی

  از مزایای آبگیر ساحلی قابل دسترسي براي تعميرات، در صورت تعبيه دريچه هاي گوناگون كيفيت بهينه قابل برداشت است. ساخت نسبتا ساده و از معایب آن خيلي پر هزينه تر از نوع مستغرق است و ممكن است نياز به لايروبي در اعماق بالا داشته باشد. 

 5. آبگیر ستونی : از مزایایی آبگیر ستونی مرحله ساخت نسبتا ساده در در زمان وجود آب. قابل دسترسي براي تعميرات است و از معایب آن تنها از ارتفاع خاصي برداشت ميكند. امكان برداشت بهترين كيفيت آب وجود ندارد.
   

براي تعيين محل مناسب براي برداشت آب بايد جنبههاي مختلف از قبيل كيفيت، عمق، سرعت جريان سيال و غيره مورد توجه
قرار گيرد. به علاوه تاسيسات برداشت آب بايد در ترازي قرار گيرد كه در صورت تغيير در ارتفاع سطح آب، بتوان آب برداشت نمود. در تاسيسات برداشت آب هم جهت و هم بزرگي سرعت با اهميت است و اگر جريان آب قبل از رسيدن به تاسيسات و دريچهها داراي سرعتي بيش از 0.6 متر بر ثانيه باشد، ميتواند باعث ايجاد جريان گردابي و معكوس گردد كه وضعيت هيدروليكي سيستم را تحت تاثير قرار مي
دهد.

از جمله نكات مهم در طراحي تاسيسات برداشت آب خام، ميتوان به سرعت جريان ورودي و محل دريچه ها اشاره كرد. 

3.5/5 - (2 امتیاز)
3.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp