نوشته‌ها

حذف روغن از پساب

/
حذف روغن از پساب در حذف روغن از پساب ، روغن آزاد در سطح تانک شنا…

کلاریفایر تصفیه خانه

/
کلاریفایر تصفیه خانه انواع کلاریفایر تصفیه خانه ها ( زلال ساز ) یا ب…

تنظیم ph فاضلاب

/
تنظیم ph فاضلاب تنظیم ph فاضلاب در عملیات خنثی سازی فاضلاب در حین پیش ت…

خنثی سازی فاضلاب صنعتی

/
خنثی سازی فاضلاب صنعتی خنثی سازی فاضلاب صنعتی به همراه تنظی…

متعادل سازی در تصفیه فاضلاب

/
متعادل سازی در تصفیه فاضلاب منظور از متعادل سازی در تصفیه فاض…

پیش تصفیه فاضلاب

/
پیش تصفیه فاضلاب منظور از سیستم پیش تصفیه فاضلاب و تصفیه اولیه ،…

کف در فاضلاب

/
کف در فاضلاب کف در فاضلاب لایه ای از جامدات مانند چربی ها ا…

کف تصفیه فاضلاب

/
کف تصفیه فاضلاب کف تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ، بر اثر تغییر…

راکتور ناپیوسته متوالی sbr

/
راکتور ناپیوسته متوالی sbr راکتور ناپیوسته متوالی sbr یک را…

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

/
تصفیه بیولوژیکی فاضلاب هدف اصلی از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب خانگی…