تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شرکتهای تصفیه فاضلاب صنعتی

شرکتهای تصفیه فاضلاب صنعتی

شرکت آبرام از جمله شرکتهای تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد که بر حسب اینکه فاضلاب مورد نظر از لحاظ کیفیت و کمیت چگونه باشد ، روش های تصفیه نیز متفاوت خواهد بود. پساب های صنعتی به انواع گوناگونی  تقسیم می شوند. فاضلاب صنعت شیر و لبنیات ، فرآوری صنایع غذایی و دریایی ، تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری گوشت و مرغ، صنایع فرآوری سیب زمینی و نشاسته ، صنایع نساجی ،صنایع دارویی ، صنایع تولید نان ، صنایع تولید نوشیدنی های غیر الکلی ، فاضلاب ناشی از دام و طیور ، صنایع چوب و کاغذ ،صنایع آبکاری و پرداخت فلزات تقسیم می شود.

شرکت آب راهبر محاسب(آبرام)  از جمله شرکتهای تصفیه فاضلاب صنعتی فعال در تهران می باشد.

فرآيند اختلاط كامل

زمان ماند هيدروليكي با زمان ماند جامدات در هاضم بي هوازي با اختلاط كامل شكل زیر (a) را ببينيد.زمان ماند هيدروليكي ممكن است در محدوده بين 15 تا 30 روز باشد و ضرايب اطمينان كافي براي ثبات در فرآيند و بهره برداري را فراهم كند.

شرکتهای تصفیه فاضلاب صنعتی

 هاضم اختلاط كامل بدون برگشت لجن براي مواد زائدي با غلظت زياد جامدات و يا با غلظت هاي خيلي زياد مواد آلي محلول مناسب تر است كه تغليظ جامدات پساب خروجي در آن مشكل مي باشد؛ بطوريكه بهره برداري در زمان ماند هيدروليكي برابر با زمان ماند جامدات، بيشتر عملي است. در هاضم بي هوازي، روش هاي مختلف اختلاط مورد استفاده است و حجم راكتور به شكل كامل تري استفاده مي شود.

فرآيند تماس بي هوازي

فرآيند تماس بي هوازي (شكل بالا) فاقد معايب فرآيند اختلاط كامل بدون برگشت مي باشد. جرم سلولي جدا مي شود و به راكتور تماس يا اختلاط كامل برگشت داده مي شود؛ بطوريكه زمان ماند جامدات فرآيند طولاني تر از زمان ماند هيدروليكي خواهد بود. با تفكيك مقادير SRT و t مي توان حجم راكتور بي هوازي را كاهش داد. جداسازي ثقلي متداول ترين روش براي تغليظ و جداسازي جامدات قبل از برگشت لجن است؛ هر چند معمولاً لجني با خصوصيات ته نشيني ضعيف توليد مي شود و بايد فرآيندهاي جداسازي مناسب و يا روش هاي ديگري براي بهبود به دام افتادن جامدات به كار گرفته شود. جداسازي جامدات با استفاده از شناورسازي گازي از طريق حل كردن تحت فشار گازهاي خروجي فرآيند، بجاي جداسازي ثقلي مورد استفاده است.

بدليل اينكه لجن راكتور حاوي گاز توليدشده در فرآيند بي هوازي مي باشد و توليد گاز مي تواند در فرآيند جداسازي ادامه يابد، جداسازي جامدات از مايع غير موثر و غير قابل پيش بيني است. روش هاي مختلفي براي كاهش اثر حباب هاي گازي به دام افتاده در مرحله ته نشيني لجن استفاده شده است. اين روش ها شامل حذف گاز بوسيله گاز زدايي در خلاء يا تلاطم، جداكننده هاي شيب دار صـفحه اي و استفاده از مواد شيميايي منعقدكننده مي باشد. 

راكتور منقطع متوالي بي هوازي

فرآيند ASBR  که معمولا در شرکتهای تصفیه فاضلاب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ، یک راكتور منقطع متوالي بي هوازي -شكل بالا (c) را ببينيد- بعنوان يك فرآيند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد و خيلي شبيه به راكتور منقطع متـوالي هـوازي  SBRs است.  موفقيت فرآيند ASBR همانند آنچه در فرآيند لايه لجن بي هوازي با جريان رو به بالا UASB مشاهده شد به تشكيل يك لجن گرانوله با ته نشيني خوب بستگي دارد. از ASBRsشامل چهار مرحله است:

  1. تغذيه
  2. واكنش
  3. ته نشيني 
  4. تخليه / خروج پساب. 

در حين دوره واكنش ، اختلاط مناسب به مدت چند دقيقه در هر ساعت انجام مي شود تا توزيع يكنواخت جامدات و مواد آلي فراهم شود. 

يك مشخصه مهم فرآيند ، ASBR سرعت ته نشيني لجن در حين دوره ته نـشيني قبل از تخليه پساب مي باشد. زمان ته نشيني مورد استفاده تقريباً 30دقيقه است. سرعت توليد گاز و حذف مواد آلي، دقيقاً قبل از ته نشيني و در پايان دوره واكنش، كمتر مي باشد و شرايط بهتري را براي ته نشيني جامدات فراهم مي كند. بعد از زمان مناسب بهره برداري، يك لجن متراكم گرانوله توسعه پيدا مي كند كه مقدار جداسازي جامدات از گاز را بهبود مي بخشد. غلظت TSSخروجي در محدوده اي از
50-100
mg/l بالاتر از محدوده شرايط آزمايش است. مقادير TSSخروجي در دماهاي پايين تر، بيشتر بود. SRTدر مقدار زمان ماند هيدروليكي بين 6-24 ساعت به ترتيب 50-200روز است. 

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp