تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

برای ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی با روش لجن فعال با اختلاط کامل باید هندسه تانک هوادهی ، ورودی خوراک و تجهیزات هوادهی به طور مناسب انتخاب شود. در اختلاط کامل با هواده های مکانیکی یا دیفیوزری می توان به یک اکسیژن  مورد نیاز ثابت و یک غلظت جامدات معلق یکنواخت در کل حجم حوضچه دست یافت. در این سیستم ها نوسان بار های هیدرولیکی و آلی کاهش یافته و فرآیند نسبت به ورود بارهای ناگهانی مقاوم می شود. فاضلاب ورودی و لجن برگشتی در نقاط مختلف به حوضچه هوادهی وارد می شود. یک واحد لجن فعال که برای  ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی مورد استفاده قرار گرفته است در شکل زیر نشان داده شده است.

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال

این شرایط را می توان با استفاده از یک منطقه تماس اولیه به حداقل رساند. در این منطقه مقدار زیادی از مواد اولیه در دسترس مخلوط واگردانی شده قرار می گیرد. برای حداکثر کردن جذب مواد بیولوژیکی ، زمان ماند در این منطقه تماس باید حدود ۱۵ دقیقه باشد. پارامتر های طراحی این منطقه به خواص پساب یستگی دارد و برای ارزیابی آنها باید اندازه گیری های آزمایشگاهی انجام شود. در عوض در فاضلاب های شیمیایی پیچیده رشد رشته ای وجود ندارد و فرآیند های اختلاط کامل برای این پساب ها بسیار مناسب است. داده های عملکرد تصفیه پساب چندین نقطه که ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی تکمیل شده است به شکل زیر می باشد.

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی- شرایط بیولوزیکی تصفیه خانه

 هوادهی ممتد

در این فرآيند ، لجن مازاد حداقل می باشد. در مقایسه با دیگر فرآيند های متعارف لجن فعال، در این فرآیند رشد پایین، تولید لجن پایین و نیاز به اکسیزن بالا بیشتر است.  مصالحه بین خروجی با کیفیت بالا  و تولید لجن پایین و نیاز به اکسیزن بالا بیشتر است. هوادهی ممتد از نظر طبقه بندی بیشتر بر اساس واکنش تعریف می شود تا بر اساس رزیم هیدرولیکی و می تواند عملا  هم جریان قالبی و هم اختلاط کامل باشد.  پارامتر های طراحی عبارتست از  نسبت غذا به میکروارگانیزم (F/M) مساوی 0.05 تا 0.15 سن لجن ۱۵ تا ۳۰ روز ، غلظت جامدات معلق مخلوط ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر است.  فرآیند هوادهی ممتد می تواند نسبت به افزایش ناگهانی دبی حساس باشد چون بارگذاری MLSS حاصله ناشی از این حالت به زلال ساز ثانویه زیاد می شود.ولی نسبت به شوک غلظت به علت اثر بافری ناشی از وجود  حجم زیادی از بیومس نسبتا حساسیت نشان نمی دهد. چون فرایند هوادهی گسترده ، را به صورت های مختلف می توان به کار برد و تعداد زیاد از این واحد ها به صورت راکتور های حلقوی ایجاد شد که در آنها هواده های خاص اکسیزن را تامین کند و اختلاطی یک سویه در جوضچه  ایجاد می نمود. استفاده از سیستم های راکتور های حلقوی در تصفیه فاضلاب قابل ملاحظه است.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp