تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده ، مبتنی بر بارگذاری کم در استخرهای هوادهی است. این میزان بارگذاری موجب می شود که باکتری ها با اکسیژن فراوان و مواد غذایی نسبتاً کمتری مواجه شده. لذا مواد آلی موجود در فاضلاب را به صورت کاملتری مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر مواد آلی کربن دار مواد آلی ازت دار نیز به طور کامل اکسیده شود. لذا لجن بدست آمده از این روش پایدار بوده بخوبی آب خود را از دست داده و خشک می شود. قابلیت تعفن آن بسیار کم و در صورت راهبری خوب تأسیسات به کلی بدون بو می باشد.

غلظت لجن در این روش بسیار کم حدود 1% و حجم آن زیاد است. فاضلابی که به این روش تصفیه می شود دارای مواد محلولی کودی نسبتاً فراوانی است که موجب رشد و نمو گیاهان آبزی می شود. لذا در صورت وارد نمودن این گونه فاضلاب های تصفیه شده به منابع آبی روی زمین به این موضوع باید توجه نمود.  غالباً لجن بدست آمده را می توان بدون هضم به یگان آب گیری لجن فرستاد. در صورت نیاز به توسعه بعدی تصفیه‌خانه تنها به ساختن و افزایش یگانهای هضم لجن اقدام نمود و ظرفیت تصفیه‌خانه را افزایش داد.

در این روش نیاز به ساختن استخر ته نشینی نیست و می توان فاضلاب را پس از گذشتن از آشغال گیر و دانه گیر مستقیماً هوادهی نمود.البته در فاضلاب بیمارستانی هوادهی بعد از حوضچه متعادل ساز نیز بسیار خوب است. انتخاب روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده در شهرهای کوچک و متوسط تا ۱۰۰۰۰۰ نفر می تواند اقتصادی باشد. میزان بار حجمی این روش تصفیه بسیار کم است. چون توده های بیولوژیکی زمان طولانی در تماس با اکسیژن هستند مواد آلی فاضلاب به طور کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسم ها قرار می گیرد. در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده معمولاً تمام لجن فعال حوض ته نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود.اگر به دقت بهره برداری نشود علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه شده ای در حد اعلای کیفیت بدون بو و بود اشکال کار خواهد بود.از تصفیه‌خانه های فاضلاب به روش هوادهی ممتد برای تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک و کم جمعیت استفاده می شود.

البته تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی متعارف و تدریجی هم امکان پذیر است.

هوادهی متعارف 

در این روش فاضلاب پس از گذشتن از یگان های آشغال گیری و دانه گیر وارد استخر ته نشینی نخستین شده. سپس به استخر هوادهی و پس از آن به استخر ته نشینی نهائی هدایت می شوند. لجن فعال از استخر ته نشین نهائی برداشت شده و به دو قسمت تقسیم می شود. قسمتی از لجن فعال با فاضلاب ورودی به استخر هوادهی وارد آن استخر شده و قسمتی دیگر لجن اضافی را تشکیل می دهد همراه با فاضلاب خام ورودی به استخر ته نشینی نخستین وارد این استخر می گردد. لجن اضافی را می توان از استخر ته نشین نهائی و نخستین همزمان برداشت و یا از استخر ته نشین نخستین برداشت نمود. روش دوم متداول تر و بهتر است.

لجن اضافی نیاز به هضم دوباره دارد و این کار به صورت هضم بی هوازی و در مخازن سرپوشیده و یا به صورت هضم هوازی و در استخرهای رو باز انجام می گیرد. هوادهی در روش متعارفی یک بار انجام می گیرد و گاهی این روش را هوادهی یک مرحله نیز می نامند روش هوادهی متعارف برای شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

روش هوادهی تدریجی

در این روش شدت هوادهی به فاضلاب را در طول استخر کاهش می دهند. زیرا فاضلاب در ابتدا به اکسیژن بیشتری نیاز داشته و با کاهش آلودگی نیاز به اکسیژن نیز در آن کاسته می شود. برای این منظور در روش استفاده از همزنها می‌آیند یا  سرعت دوران آنها را می کاهند و یا مقدار فرو رفتگی پرده های آنرا در فاضلاب می کاهند. در مورد روشهایی که بر پایه دمیدن هوا استوار است با تغییر در هوای ورودی و بزرگی سوراخهای دمیدن هوا به هدف نامبرده می رسند جریان فاضلاب در این روش مانند روش متعارفی است.

در کل روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده از روش های هوادهی تدریجی و متعارف برای جوامع تا ۱۰۰ هزار نفر مناسب تر بوده و شرایط بهنیه تری را دارا می باشند.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *